RRETH SERVISIT

Ne GeoTech, mbështesim atë që shesim!

Servisim dhe Riparim

Me ekspertët tanë të shërbimit në Kosovë dhe Shqipëri, GeoTECH kombinon përvojën dhe kualifikimet, kjo e bënë të pakrahasueshëm në regjionin tonë. Teknikët tanë janë trainuar nga prodhuesi SOKKIA dhe certifikuar nga ata, për të dhënë siguri të lartë në cilësi dhe shërbim, kjo shmang koston dhe kohën e gjatë të pritjeve, duke mospatur nevojë për të transportuar pajisjet përtej kufijve ndërkombëtarë.

Me puntorinë tonë më të avansuar në rajon, kjo e bënë GeoTECH Service Center një nga serviset më të besueshëm, më të shpejtë dhe me efikas të mundshëm.

Mirёmbajta, riparimi dhe kalibrimi i instrumentave tё survejimit

Shumё klientё kёrkojnё njё cilёsi tё lartё nё riparimin, mirёmbajtjen dhe kalibrimin e instrumentave tё survejimit. Kёto procese duhet tё jenё tё kuptueshme, tё thjeshta dhe tё realizueshme sipas standarteve tё cilёsisё sё lartё.

Tё gjitha llojёt e instrumentave tё survejimit mund tё realizohen nё qendrёn e servisit pranё GeoTECH. Sistemi i zhvilluar posaçёrisht e bёn tё mundur qё tё kryhen detyrat e mirёmbajtjes sё njё numri tё madh instrumentash.

Qendra e Servisit GeoTECH ёshtё e pajisur me sisteme tё ndryshme pёr kalibrimin e instrumentave qё vihen nё fuksion sidomos pёr kalibrimin e instrumentave tё survejimit. Kёtu pёrfshihen:

  • Nje sistem – I plote I kalibrimit optik, per kontrollin dhe kalibrim e te gjitha tipeve te instrumentave gjeodezik.
  • Kolimatori i EDM-se “LT-CB-30 Vertical Collimator Frame’’ pёr kalibrimin e e lazerit (EDM) tek stacionet total, njё sistem unik ne llojin e tij nё rajon!
  • Njё sistem- “zero-baseline” pёr kontroll tё marrёsit GNSS.
  • Njё sistem – I plotё i kalibrimit automatik me lazer, pёr kontrollin, rregullimin dhe kalibrimin e tё gjitha tipeve tё lazerave rrotullues.