GeoTECH SHPK – Kosove
Rruga B – Muharrem Fejza, Kompleksi KAWA, Lamela A, kati perdhesë, nr.3.
10000, Prishtinë
Tel: +383 49 74 74 75
+383 49 74 74 79
E-mail: info@geotech.al
Website: www.geotech.al

GeoTECH SHPK – Shqiperi
Rr. “George W. Bush”, Kulla 1, Kati 1, Nr. 20
1000, Tiranё
Tel: +355 67 20 88 060
+355 69 20 88 060
E-mail: info@geotech.al
Website: www.geotech.al

Shkruaje porosine